Dataskydd

för Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Information om inhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter till den registeransvariga

I den här integritetspolicyn redogör vi för vilken typ av behandling av dina personuppgifter (hädanefter ”uppgifter”) vi utför, i vilken utsträckning detta sker och i vilket syfte, i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster samt inom ramen för vårt online-erbjudande samt de webbplatser, funktioner eller innehåll som är förknippade med detta liksom fall av extern närvaro på webben, som t.ex. vår sociala medieprofil (allt detta går hädanefter under beteckningen ”online-erbjudandet”). Med tanke på den använda terminologin, som t.ex. ”behandling” eller ”registeransvarig” hänvisar vi till definitionerna i art. 4 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR).

Registeransvarig

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
+49 (0)4331 - 6060

info[at]hobby-caravan.de
Utgivare: https://www.beachy.de/sv/utgivare/

Datatillsynsman

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby
Telefon: +49 4621 530 40 50
E-post: mail[at]konzept17.de

Registrering av uppgifter i samband med besök på vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informativt syfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller skickar uppgifter till oss på något annat sätt, inhämtar vi endast den typen av uppgifter som överförs av din webbläsare till vår server (”så kallade server-loggfiler”). I samband med att du öppnar vår webbplats inhämtar vi följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga, för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Besök på vår webbplats
 • Datum och tid när webbplatsen användes
 • Mängd skickade uppgifter i byte
 • Källa/hänvisning, den webbplats som användes för att komma till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (eventuellt i anonymiserad form)

Uppgifter behandlas enligt art. 6.1f i GRDP utifrån vårt legitima intresse av att förbättra vår webbplats stabilitet och funktioner. Uppgifterna skickas varken vidare eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid möjligheten att kontrollera server-loggfilerna i efterhand om det skulle finnas konkreta omständigheter som tyder på olaglig användning.

Kontakt

När du tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) behandlar vi dina användaruppgifter för att hantera kontaktbegäran enligt art. 6.1b (inom ramen för avtalsförhållanden/förhållanden innan avtal har ingåtts), art. 6.1f (övriga förfrågningar) i GDPR. Härvidlag utgörs det legitima intresset av fullständig behandling och svar på din förfrågan. Användaruppgifterna kan sparas i ett Customer-Relationship-Management-system (”CRM-system”) eller i något jämförbart system där man hanterar förfrågningar.

Vi raderar förfrågningar så fort de inte är relevanta längre, vidare gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

Hosting och försändelse av e-post

Med hjälp av de hosting-tjänster som vi använder oss av kan vi tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datalagringskapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, försändelse av e-post, säkerhetsservice samt tekniskt underhåll som vi använder oss av för att kunna tillhandahålla det här online-erbjudandet.

Härvidlag behandlar vi eller vår hosting-leverantör kunduppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, avtalsmässiga uppgifter, användaruppgifter, meta- och kommunikationsuppgifter för kunder, personer som är intresserade av eller tar del av det här online-erbjudandet på grundval av våra legitima intressen av att kunna tillhandahålla det här online-erbjudandet på ett effektivt och säkert sätt enligt art. 6.1f i GDPR.

KARTSYSTEM

Integrera OpenStreetMap

För den här webbplatsen används API (programmeringsgränssnitt) från OpenStreetMap för att visa geografiska uppgifter. OpenStreetMap tillhandahålls av OpenStreetMap Foundation på basis av Open Data Commons (ODbL).

Du kan läsa mer om behandling och skydd av uppgifter via OSM här: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 

WEBBANALYSTJÄNSTER

etracker (https://www.etracker.com/datenschutz/):

Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (etracker.com) för analys av användaruppgifter. Vid analys används cookies som möjliggör statistisk analys av hur denna webbplats används av besökarna samt visning av användarriktat innehåll eller reklam. Cookies är små textfiler som sparas på användarens enhet av webbläsaren. Cookies från etracker innehåller ingen information som kan leda till att användare identifieras.

De data som skapas med etracker behandlas och sparas endast i Tyskland på uppdrag av denna webbplats leverantör, och lyder således under de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har opartiskt kontrollerats, certifierats och utmärkts med kvalitetssigillet ePrivacyseal för dataskydd avseende efterföljandet av dessa lagar och standarder.

Behandlingen av personuppgifter sker på rättslig grund enligt art. 6.1f (legitimt intresse) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt legitima intresse utgörs av optimering av vårt onlineutbud och vår närvaro på internet. Eftersom våra besökares integritet är av yttersta vikt för oss, anonymiseras IP-adresserna hos etracker i ett så tidigt skede som möjligt, och inloggnings- och enhetskoder konverteras till en unik, men ej personrelaterad kod. Annan användning, samordning med andra uppgifter eller förmedling till tredje part sker inte via etracker.

Du har rätt att när som helst invända mot den häri beskrivna hanteringen av uppgifter, under förutsättning att dessa uppgifter kan kopplas till en enskild person. Att invända mot detta medför inga negativa konsekvenser för dig. Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.

SOCIAL NETWORK/SOCIALA MEDIER

Facebook

På grundval av våra legitima intressen av analys, optimering och lönsam drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6.1f i GDPR använder via sociala insticksprogram (”insticksprogram”) för det sociala nätverket facebook.com som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Meta Platforms Ireland”). Hit kan till exempel innehåll som bilder, videor eller texter och tryckknappar räknas med vars hjälp användare har möjlighet att dela innehåll från det här online-erbjudandet på Facebook. Här kan du se listan och hur Facebook-insticksprogrammen ser ut: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

När en användare aktiverar en funktion för det här online-erbjudandet där den här typen av socialt insticksprogram finns upprättar denne med hjälp av sin enhet en direkt anslutning till Meta Platforms Ireland servrar. Meta Platforms Ireland skickar direkt insticksprogrammets innehåll till användarens enhet varifrån det integreras i online-erbjudandet. Med hjälp av de behandlade uppgifterna är det dessutom möjligt att skapa användarprofiler för användarna. Vi kan inte påverka omfattningen av de uppgifter som Facebook inhämtar med hjälp av dessa insticksprogram och vi upplyser därför användarna utifrån vad vi känner till.

Genom att insticksprogrammet integreras får Meta Platforms Ireland information om att en användare har aktiverat en sida för online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Meta Platforms Ireland koppla besöket till användarens Facebook-konto. När användare interagerar med insticksprogrammen, till exempel bekräftar med Like-knappen eller lämnar en kommentar skickas information direkt från användarnas enheter till Meta Platforms Ireland och sparas där. Även om en användare inte är Facebook-medlem kan Meta Platforms Ireland ändå ta reda på användarens IP-adress och spara den. Enligt Meta Platforms Ireland sparas endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Syftet med och omfattningen av insamling av, samt vidare behandling och användning av personuppgifter via Meta Platforms Ireland, samt rättigheter avseende detta och inställningsmöjligheter för att skydda användarnas integritet, går att läsa om i Meta Platforms Ireland integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy

Om en användare är Meta Platforms Ireland-medlem och inte önskar att Meta Platforms Ireland samlar in uppgifter om hen via det här webberbjudandet eller förknippas med de medlemsuppgifter som hen har sparat på Meta Platforms Ireland måste hen först logga ut från Facebook och radera sina cookies innan hen börjar använda sig av vårt online-erbjudande. I Facebooks profilinställningar är det möjligt att göra fler inställningar och invända mot att uppgifterna används i reklamsyfte:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller också EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna görs oavsett plattform, dvs. de tillämpas för alla enheter såsom stationära datorer eller mobila enheter.

YouTube

För den här webbplatsen använder vi YouTubes integrationsfunktioner för att visa och spela upp videor på plattformen ”YouTube” från Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

I det här sammanhanget använder vi det utökade uppgiftsskyddsläget varigenom användaruppgifter enligt leverantörens uppgifter inte lagras förrän videon/videorna har satts igång. När man börjar titta på integrerade Youtube-videor använder leverantören ”YouTube”-cookies för att samla in information om användares beteenden. Enligt information från ”YouTube” används denna bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och sätta stopp för missbruk. Om du redan är inloggad på Google tilldelas ditt konto dina uppgifter direkt när du klickar på en video. Om du inte önskar att din profil används för tilldelning på YouTube måste du logga ut innan knappen aktiveras. Google sparar dina uppgifter (till och med för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och analyserar dessa. Den här typen av analys genomförs i synnerhet enligt art. 6.1f i GDPR på basis av Googles legitima intresse av att integrera personanpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot att den här användarprofilen skapas och du måste i så fall kontakta YouTube.

Oavsett om de integrerade videorna spelas upp eller inte upprättas det alltid en anslutning till Googles nätverk ”DoubleClick” när webbplatsen öppnas, något som kan aktivera ytterligare behandling av uppgifter utan att vi kan påverka detta.

På: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i leverantörens integritetspolicy kan du läsa mer om skydd av uppgifter hos ”YouTube”.

ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM

Anmälan till vårt e-post-nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt e-post-nyhetsbrev skickar vi med jämna mellanrum information om våra erbjudanden. Den enda uppgift som du måste lämna för att få nyhetsbrevet är e-postadressen. Övriga uppgifter lämnas på frivillig basis och dessa används för att kontakta dig. Vi använder den så kallade Double Opt-metoden för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi inte skickar något nyhetsbrev till dig förrän du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till försändelser av nyhetsbrev. Vi skickar i så fall ett e-postmeddelande för bekräftelse, där du ombeds bekräfta att du vill få nyhetsbrev, genom att klicka på en länk.

I och med att du aktiverar bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6.1a i GDPR. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi den IP-adress som internetserviceleverantören (ISP) har angett liksom datumet och den tidpunkt då registreringen genomfördes så att vi har möjlighet att förstå vad ett eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt kan bero på. De uppgifter som vi samlar in i samband med registreringen för nyhetsbrevet används endast i reklamsyfte inom ramen för nyhetsbrevet. Du kan när som helst välja att avbeställa nyhetsbrevet via länken för avbeställning i nyhetsbrevet. Det är också möjligt att ändra inställningarna eller avbeställa nyhetsbrevet via formuläret direkt i medlemssektionen. När du är klar med avregistreringen tas din e-postadress direkt bort från vår nyhetsbrevs-utskicksfunktion, förutsatt att du inte uttryckligen samtyckt till att dina uppgifter fortsätter att användas eller såvida vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver det ovanstående och detta är tillåtet enligt lagt och i så fall upplyser vi dig om användningen i denna försäkran.

Användning av leverantören ”CleverReach”

För den här webbplatsen används CleverReach för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Med hjälp av tjänsten CleverReach är det möjligt att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar med tanke på prenumerationen på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland.

Med hjälp av de nyhetsbrev som vi skickar ut tillsammans med CleverReach kan vi analysera nyhetsbrevsmottagarens beteende. På så sätt kan vi bl.a. analysera hur många mottagare som har öppnat meddelandet med nyhetsbrevet och hur ofta man har klickat på en viss länk i nyhetsbrevet. Med hjälp av så kallad Conversion-tracking är det dessutom möjligt att analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har genomförts när länken i nyhetsbrevet har klickats på. Här kan du läsa mer om uppgiftsanalyser i CleverReach-nyhetsbrev: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking

Uppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke (art. 6.1a i GDPR). Du kan när som helst återkalla det här samtycket genom att avbeställa nyhetsbrevet. Lagenligheten för den behandling av uppgifter som redan skett berörs inte av återkallelsen.

Om du inte vill att CleverReach genomför några analyser ska du avbeställa nyhetsbrevet. För detta ändamål finns det alltid en lämplig länk i alla meddelanden med nyhetsbrev. Därtill kan du även avregistrera dig som mottagare direkt på vår webbplats.

De uppgifter som har sparats hos oss för prenumeration av nyhetsbrevet lagras hos oss tills du stryks från nyhetsbrevet och raderas från både våra servrar och CleverReachs servrar när du har avbeställt nyhetsbrevet. Uppgifter som har sparats hos oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemssektionen) berörs inte av detta.

Du får en utförligare presentation i CleverReachs bestämmelser om uppgiftsskydd på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz

Vi har ingått ett avtal om behandling av orderuppgifter och uppfyller fullständigt tyska datatillsynsmyndighetens strikta riktlinjer vid användningen av CleverReach.

Försändelse av nyhetsbrev i e-postformat till stamkunder

Om du har uppgett din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden på liknande varor eller tjänster ur vårt sortiment via e-post. Enligt paragraf 7.3 i lagen om illojal konkurrens krävs det inget särskilt samtycke för detta från din sida. I den meningen behandlas uppgifterna endast på basis av vårt legitima intresse av personanpassad direktreklam enligt art. 6.1f i GDPR. Om du från början invänt mot användning av din e-postadress för detta ändamål skickar vi inte ut något e-postmeddelande. Du har rätt att när som helst och med avseende på framtiden invända mot att din e-postadress används i det ovanstående reklamsyftet genom att meddela den person som är registeransvarig och omnämns i dokumentets början. I så fall behöver du endast ersätta kostnaderna för översändandet enligt grundavgifterna. Så fort vi har mottagit din invändning stoppas omgående användningen av din e-postadress i reklamsyfte.

Den berörda personens rättigheter

Utifrån de rådande bestämmelserna om uppgiftsskydd har du beviljats omfattande rättigheter för berörda personer i förhållande till den registeransvariga beträffande behandlingen av dina personuppgifter (rätt till upplysningar och ingripande) som vi redogör för nedan:

 • Rätt till information enligt art. 15 i GDPR: Du har i synnerhet rätt till information om de personuppgifter som du har uppgett och vi behandlar, syftena med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, mottagarna eller kategorierna av mottagare som dina uppgifter röjs eller har röjts för, den planerade lagringstiden samt kriterierna för att fastställa lagringstiden, rätten till korrigering, radering, begränsad behandling, invändning mot behandlingen, klagomål hos en tillsynsmyndighet, dina uppgifters härkomst, såvida vi inte har inhämtat dem från dig, förekomsten av automatiskt beslutsfattande inklusive profiling samt eventuellt relevanta upplysningar om den använda logiken och innebörden för din del samt de förutsedda konsekvenserna av den här typen av behandling liksom din rätt till upplysning om vilka garantier som föreligger i samband med vidarebefordran av dina uppgifter till tredje länder enligt art. 46 i GDPR.
 • Rätten att få uppgifter rättade enligt art. 16 i GDPR: Du har rätt att omgående få felaktiga uppgifter rättade och/eller komplettera ofullständiga uppgifter hos oss.
 • Rätt att få uppgifter raderade enligt art. 17 i GDPR: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om omständigheterna som presenteras i art. 17.1 i GDPR föreligger. Denna rätt gäller emellertid i synnerhet inte när behandlingen är nödvändig för att utnyttja rätten till åsikts- och yttrandefrihet, för att uppfylla en juridisk skyldighet, på grund av allmänintresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsad behandling enligt 18 i GDPR: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, förutsatt att man granskar de uppgifter som du håller för felaktiga, om du avvisar en möjlighet till radering av dina uppgifter på grund av otillåten behandling av uppgifterna och i stället begär att behandlingen av dina uppgifter begränsas, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättigheter, efter det att vi inte längre är i behov av uppgifterna eftersom vi har uppnått syftena med behandlingen, eller om du har gjort invändningar på grund av en särskilt situation, i den mån det inte är möjligt att fastställa om våra berättigade skäl väger tyngre.
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 i GDPR: Om du har yrkat på rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den registeransvariga är denne skyldig att upplysa alla mottagare, som dina personuppgifter har röjts för, om att uppgifterna kommer att korrigeras, raderas eller att behandlingen kommer att begränsas, förutsatt att detta inte visar sig omöjligt eller det krävs orimliga insatser för detta. Du har rätt att få upplysningar om dessa mottagare.
 • Rätt till uppgifters portabilitet enligt art. 20 i GDPR: Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som du har uppgett för oss i ett strukturerat, gängse och elektroniskt format eller begära att uppgifterna skickas till någon annan registeransvarig i den mån som detta är tekniskt genomförbart.
 • Rätt att återkalla samtycke enligt art. 7.3 i GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du gett vid något tillfälle till behandling av uppgifter avseende framtiden. Om du väljer att återkalla ett samtycke raderar vi omgående de berörda uppgifterna såvida det inte finns en rättslig grund för behandling utan samtycke. Lagenligheten för den behandling som utförts fram till återkallelsen berörs inte av återkallelsen av samtycket.
 • Rätt till invändning enligt art. 21 i GDPR: Om vi behandlar dina personuppgifter vid en intresseavvägning på grund av vårt väsentliga legitima intresse har du när som helst rätt att invända mot den här behandlingen med avseende på framtiden av skäl som hänför sig till din specifika situation. Använd dig av de ovanstående kontaktuppgifterna för att inlämna återkallelsen till oss.

Om du utnyttjar din rätt till återkallelse upphör vi med att behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss emellertid rätten till fortsatt behandling i den mån vi kan visa på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter, eller såvida behandlingen behövs för att hävda, utöva eller försvara rättigheter.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att presentera direktreklam har du rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för den här typen av reklam. Du kan utnyttja din rätt till invändning enligt den ovanstående beskrivningen.
Om du utnyttjar din rätt till återkallelse upphör vi med att behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

 • Rätt att inkomma med klagomål enligt art. 77 i GDPR: Om du är av den åsikten att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du – utan att detta påverkar andra möjligheter att inge en begäran om omprövning eller ett överklagande – rätt att inkomma med klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det medlemsland där du uppehåller dig, där du utför arbete eller den ort där den förmodade överträdelsen skulle ha begåtts, till exempel:
  Oberoende statligt center för uppgiftsskydd i Schleswig-Holstein
  Holstenstraße 98, 24103 Kiel; 0431/988-1200; mail@datenschutzzentrum.de

 

Version: 01.06.2021